Sehrli kvadrat

Sehrli kvadrat – dünyada məşhur olan riyazi termin

"Sehrli kvadrat"lar qədim dövrlərdən müxtəlif mədəniyyətlərə məlumdur. Həmin xalqlar bu kvadratların möcüzəli qüvvəyə malik olduğunu düşünürdülər. Avropada isə ilk belə kvadrat 1514-cü ilAlbrext Dürer tərəfindən yaradılıb.


From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne