Historiemaleri

"De sammensvorne rider fra Finderup" malet af Otto Bache i 1882 til Frederiksborgmuseet er det mest kendte danske historiemaleri.

Historiemaleri er en genre indenfor malerkunsten, der viser historiske hændelser, bibelske og mytologiske scener, samt fortællinger fra antikkens litteratur. Fra 1600-tallet og frem til slutningen af 1800-tallet herskede der et klart defineret hierarki inden for kunsten: historiemaleriet regnedes for det mest prestigefyldte. Denne rangering skyldtes de særligt store krav, der stilledes til en god historiemaler. Kunstneren skal for det første fortolke det oftest skriftlige forlæg og omsætte det til billedsprog. Dernæst skal han komponere en fremstilling, der kan fænge beskuerens sind og sanser.


From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne